Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.
Minútovú učebnú stránku si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku MUS.
Knihu v elektronickej forme si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku Google.

6. 4. 2011

Knihy pre manažérov na facebooku

Milí čitatelia,

s radosťou vám oznamujem, že prehľad kníh pre manažérov nájdete aj na facebooku: Knihy pre manažérov.

Mojim cieľom je umožniť vám čo najrýchlejší prístup k dobrým knihám pre manažérov.

Čo na facebooku nájdete?

- najkrajšie knihy (11)
- pekné knihy (24)
- prečítané knihy (88)
- knihy, ktoré majú spracovanú minútovú učebnú stránku (44)
- sumárny zoznam všetkých minútových učebných stránok
- linky na najznámejšie kníhkupectva odbornej literatúry

Na facebook som umiestnila iba tie knihy, ku ktorým mám najlepší vzťah :-). Niektorým knihám som venovala aj polročnú pozornosť, preto si zaslúžia byť v sieni slávy na facebooku :-).

Knihy budem postupne dopĺňať. Tú istú možnosť dávam aj vám. Pokiaľ máte dobré - prečítané - knihy pre manažérov, môžete ich pridať na túto stránku :-).

Prajem vám príjemné klikanie a čítanie.

Pekný jarný pozdrav vám posiela

Marta

Mladý manažér na facebooku

Milí priatelia,

dávam vám do pozornosti knihu Mladý manažér, ktorá sa nachádza v elektronickej forme aj na facebooku.

Všetkých pekne pozdravuje

Marta

Knihy pre manažérov v Google knižnici

Milí čitatelia,

dávam vám do pozornosti prehľad manažérskych kníh v elektronickej forme eGoogle.

Pekný deň vám praje

Marta