Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.
Minútovú učebnú stránku si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku MUS.
Knihu v elektronickej forme si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku Google.

6.4.11

Knihy pre manažérov na facebooku

Milí čitatelia,

s radosťou vám oznamujem, že prehľad kníh pre manažérov nájdete aj na facebooku: Knihy pre manažérov.

Mojim cieľom je umožniť vám čo najrýchlejší prístup k dobrým knihám pre manažérov.

Čo na facebooku nájdete?

- najkrajšie knihy (11)
- pekné knihy (24)
- prečítané knihy (88)
- knihy, ktoré majú spracovanú minútovú učebnú stránku (44)
- sumárny zoznam všetkých minútových učebných stránok
- linky na najznámejšie kníhkupectva odbornej literatúry

Na facebook som umiestnila iba tie knihy, ku ktorým mám najlepší vzťah :-). Niektorým knihám som venovala aj polročnú pozornosť, preto si zaslúžia byť v sieni slávy na facebooku :-).

Knihy budem postupne dopĺňať. Tú istú možnosť dávam aj vám. Pokiaľ máte dobré - prečítané - knihy pre manažérov, môžete ich pridať na túto stránku :-).

Prajem vám príjemné klikanie a čítanie.

Pekný jarný pozdrav vám posiela

Marta

Mladý manažér na facebooku

Milí priatelia,

dávam vám do pozornosti knihu Mladý manažér, ktorá sa nachádza v elektronickej forme aj na facebooku.

Všetkých pekne pozdravuje

Marta

Knihy pre manažérov v Google knižnici

Milí čitatelia,

dávam vám do pozornosti prehľad manažérskych kníh v elektronickej forme eGoogle.

Pekný deň vám praje

Marta

13.3.11

Minútové učebné stránky


Minútová
(prečítame za minútu) učebná (niečo sa naučíme) stránka (formát A4) je zhrnutie najdôležitejších myšlienok autorov kníh - MÚS.Slúžia na:
- zapamätanie myšlienok
- rýchle štúdium
- prehľad o knihe

Nájdete ich:
- vpravo na tomto blogu
- na facebooku - knihy

Stiahnete si ich:
- jedným kliknutím na linku
- rozzipovaním - 1, 2 krát

Minútové učebné stránky:
- Na čom dnes záleží
- Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie
- Baťov systém riadenia
- Apple zvútra
- Sloboda
- Sloboda v práci
- Modely riadenia
- Člověk a čas
- Biznis v plnej nahote
- Budoucnost managementu
- Tak to dělá Toyota

- Riadenie procesov
- Riadenie zmien
- Zlepšovanie procesov
- Riadenie výkonnosti
- Inovačný manažment
- Predaj

- Manažment
- Porada
- Komunikácia
- Koučovanie
- Riadenie znalostí
- Time management

Pekný marec - mesiac knihy - vám praje

Marta Krajčíová