Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.
Minútovú učebnú stránku si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku MUS.
Knihu v elektronickej forme si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku Google.

6. 4. 2011

Knihy pre manažérov na facebooku

Milí čitatelia,

s radosťou vám oznamujem, že prehľad kníh pre manažérov nájdete aj na facebooku: Knihy pre manažérov.

Mojim cieľom je umožniť vám čo najrýchlejší prístup k dobrým knihám pre manažérov.

Čo na facebooku nájdete?

- najkrajšie knihy (11)
- pekné knihy (24)
- prečítané knihy (88)
- knihy, ktoré majú spracovanú minútovú učebnú stránku (44)
- sumárny zoznam všetkých minútových učebných stránok
- linky na najznámejšie kníhkupectva odbornej literatúry

Na facebook som umiestnila iba tie knihy, ku ktorým mám najlepší vzťah :-). Niektorým knihám som venovala aj polročnú pozornosť, preto si zaslúžia byť v sieni slávy na facebooku :-).

Knihy budem postupne dopĺňať. Tú istú možnosť dávam aj vám. Pokiaľ máte dobré - prečítané - knihy pre manažérov, môžete ich pridať na túto stránku :-).

Prajem vám príjemné klikanie a čítanie.

Pekný jarný pozdrav vám posiela

Marta

Mladý manažér na facebooku

Milí priatelia,

dávam vám do pozornosti knihu Mladý manažér, ktorá sa nachádza v elektronickej forme aj na facebooku.

Všetkých pekne pozdravuje

Marta

Knihy pre manažérov v Google knižnici

Milí čitatelia,

dávam vám do pozornosti prehľad manažérskych kníh v elektronickej forme eGoogle.

Pekný deň vám praje

Marta

13. 3. 2011

Minútové učebné stránky


Minútová
(prečítame za minútu) učebná (niečo sa naučíme) stránka (formát A4) je zhrnutie najdôležitejších myšlienok autorov kníh - MÚS.Slúžia na:
- zapamätanie myšlienok
- rýchle štúdium
- prehľad o knihe

Nájdete ich:
- vpravo na tomto blogu
- na facebooku - knihy

Stiahnete si ich:
- jedným kliknutím na linku
- rozzipovaním - 1, 2 krát

Minútové učebné stránky:
- Na čom dnes záleží
- Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie
- Baťov systém riadenia
- Apple zvútra
- Sloboda
- Sloboda v práci
- Modely riadenia
- Člověk a čas
- Biznis v plnej nahote
- Budoucnost managementu
- Tak to dělá Toyota

- Riadenie procesov
- Riadenie zmien
- Zlepšovanie procesov
- Riadenie výkonnosti
- Inovačný manažment
- Predaj

- Manažment
- Porada
- Komunikácia
- Koučovanie
- Riadenie znalostí
- Time management

Pekný marec - mesiac knihy - vám praje

Marta Krajčíová