Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.
Minútovú učebnú stránku si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku MUS.
Knihu v elektronickej forme si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku Google.

14. 12. 2009

Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Ružena Petříková, Jiří Plura, Jozef Tošenovský: Moderní systémy řízení jakosti - Quality Management

Žiadne komentáre: